Monday, 2 September 2013

Cách lấy direct link từ google drive

Tags: , , , , , , ,
Hiện tại mình đang tăng like facebook nên đặt thử code like ẩn (Sẽ gỡ ra sớm thôi). Nếu bạn thấy thông tin trên trang hữu ích thì đừng unlike nha. Thanks.